Zasjedalo je Općinsko vijeće Banovići – održana je 14. redovna sjednica (foto i video)

Održana je 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići, koja je najvećim dijelom bila posvećena razmatranju programa rada za 2022. godinu. Razmatrani su i usvojeni programi rada: općinskog načelnika i općinskog organa uprave te svih javnih ustanova na području Općine. Plan/Program rada općinskog načelnika i općinskog organa uprave jedan je od važnijih dokumenata u kome su definirani prioriteti djelovanja i rada načelnika i njegovih službi u ovoj godini. U njemu su određeni prioriteti u radu i funkcionisanju lokalne zajednice.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića, u 2022. godini planiran je nastavak izgradnje infrastrukture na području cijele Općine – uz uvažavanje principa ravnomjernog razvoja. Radit će se na izgradnji: puteva, ulične rasvjete, rješavanju komunalnih pitanja i pitanja iz oblasti vodosnabdijevanja, uređenju Vidikovca, gradske pijace, ali i u oblastima: kulture, sporta i turizma.

Većinsku podršku vijećnika dobili su programi rada javnih ustanova: „Centar za socijalni rad“, „Centar za kulturu i informisanje“ i „Dječije obdanište“ Banovići, dok su jednoglasno usvojeni programi rada javnih ustanova: “Sportsko-kulturni centar“, „Javna biblioteka“, „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ te JZU „Dom zdravlja“ Banovići.

Jednoglasno je podržan i Prijedlog Programa javnih investicija Općine za period 2022. – 2024. godina. Isti sadrži 197 projekata, koji se planiraju realizirati u navedenom periodu.

Općinsko vijeće je, nakon dugo vremena, usvojilo Odluku o imenovanju tri nova člana Općinske izborne komisije i ista će se uputiti Centralnoj izbornoj komisiji BiH na potvrđivanje. Naime, Odlukom CIK-a BiH proširen je broj članova OIK-a Banovići sa tri na 5 i ovom odlukom izvršeno je popunjavanje nedostajuća 3 člana.

Također, Vijeće je donijelo novu Odluku o komunalnim taksama kojom su, kako je kazao načelnik Gutić, otklonjene anomalije i nepravilnosti iz starih odluka. Novom odlukom komunalna taksa je umanjena za 10 % za privredne subjekte koji se bave proizvodnjom, za male obrte, trgovine i uslugu; dok je visina takse za institucije koje se bave prometom novca, igrama na sreću, prometom nafte i naftnih derivata, kreditne organizacije i veleprodajne centre usklađena sa visinom takse u okruženju.

Na 14. redovnoj sjednici OV Banovići prihvaćen je Prijedlog Odluke o sufinansiranju troškova prevoza učenika osnovne škole za drugo polugodište školske 2021./2022. godine i prvo polugodište školske 2022./2023. godine. Podršku vijećnika, između ostalog, dobili su i izvještaji o: ljetnom održavanju cesta i komunalnoj usluzi održavanja čistoće i održavanja javnih površina, za 2021. godinu.