Zasjedalo Općinsko vijeće Banovići – održana 15. redovna sjednica (foto i video)

Petnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići počela je usvajanjem izmjene i dopune dnevnog reda kojom je dnevni red proširen sa dvije dodatne tačke, tako da je umjesto ranije predloženih osamnaest Vijeće razmatralo ukupno dvadeset tačaka. Kao prva tačka razmatran je korigovani Izvještaj o provedenom postupku kvalifikacije kandidata i Prijedlog rang liste članova Općinske izborne komisije Banovići. Izvještaj i Prijedlog rang liste članova OIK-a (3 člana) dobili su većinsku podršku vijećnika i isti će se uputiti prema Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na davanje suglasnosti.

Većinsku podršku vijećnika dobilo je i nekoliko izvještaja za 2021. godinu i to: Izvještaj o radu općinskog načelnika i općinskog organa uprave, Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija, o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskom organu državne službe općine Banovići te Izvještaj o radu Komisije za obilježavanje značajnih datuma i događaja.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića, u prošloj godini je realizirano oko 90 posto planiranih aktivnosti – kada je u pitanju rad načelnika i općinskog organa uprave. U 2021. godini zabilježena su i značajna ulaganja. Iz Programa javnih investicija realizirano je 16 projekata u 11 mjesnih zajednica.

Također, podršku Vijeća dobili su planovi poslovanja banovićkih javnih preduzeća: „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalno“, „Toplana“ i JP „Eko-Sep“ Živinice.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog zemljišta putem javnog konkursa – licitacije, na lokalitetu „Poslovna zona Sadnice“. „Planirana je prodaja šest parcela, a prihodi ostvareni prodajom navedenih parcela biće investirani u izgradnju Poslovne zone Sadnice“ – kazao je načelnik Gutić.

Vijećnici su većinom glasova prihvatili i Prijedlog Odluke o zamjeni i pribavljanju nekretnina bez naknade čime se stvaraju pretpostavke da se izvrši zamjena parcele na kojoj se nalazi JP „Komunalno“ za novu u Podgorju – uz pravičnu naknadu od oko 200 hiljada konvertibilnih maraka. Naknada će se osigurati iz budžeta Općine i iskoristit će se za opremanje i izgradnju prostora u Podgorju na kome će se smjestiti JP „Komunalno“.

Na 15. redovnoj sjednici OV Banovići razmatrane su: Informacija o radu Općinskog vijeća sa detaljnom informacijom o pokrenutim vijećničkim pitanjima i inicijativama, Informacija o podsticajnim mjerama i projektima iz oblasti poduzetništva i Informacija o ostvarenim općinskim i kantonalnim podsticajima i projektima iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, sve za 2021. godinu. Između ostalog, prihvaćeni su: Plan i program za komunalnu uslugu održavanja čistoće i održavanja javnih površina te Plan i Program za ljetno održavanje cesta na području općine Banovići – za 2022. godinu.