Zasjedao Organizacioni odbor za doček Nove 2022. godine na otvorenom

Pripreme oko organiziranja dočeka Nove 2022. godine na otvorenom u Banovićima odvijaju se planiranom dinamikom. Na radnom sastanku Organizacionog odbora, imenovanog od strane općinskog načelnika dr. Bege Gutića, konstatovano je da je tehnički dio organizacije već dogovoren. Nosioci aktivnosti organiziranja dočeka Nove godine su četiri javne ustanove: „Centar za kulturu i informisanje“, „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“, „Javna biblioteka“ i „Sportsko kulturni centar“ Banovići. Ukoliko epidemiološka situacija dozvoli doček će se upriličiti na gradskom trgu, a Banovićane će u novogodišnjoj noći zabavljati Amel Ćurić i domaći izvođači. Za ovu namjenu obezbijeđena su sredstva u budžetu Opčine.

Prema riječima načelnika Gutića, cilj je da doček Nove godine na otvorenom preraste u tradiciju i da bude dio turističke ponude općine Banovići. S tim u vezi, od predstavnika javnih ustanova zatraženo je da u narednom periodu više rade na promovisanju ovog događaja, a očekivanja su da će novogodišnju noć na gradskom trgu u Banovićima dočekati oko 2.000 građana.

Na radnom sastanaku Organizacionog odbora govorilo se i o epidemiološkoj i sigurnosnoj situaciji, odnosno o potrebi da se  ispoštuju propisane epidemiološke mjere i osigura bezbijednost svih posjetilaca. Preporučeno je uvođenje pravila „vakcinisan-testiran-prebolio“, te angažovanje  vatrogasaca i radnika Doma zdravlja. Također, članovima Organizacionog odbora podijeljeni su i konkretni zadaci za naredni period, a sve buduće aktivnosti izvodit će se na terenu.

Organizacioni odbor za doček Nove 2022. godine na otvorenom u Banovićima čine predstavnici: četiri javne ustanove, JP „Komunalno“, civilne zaštite i pomoćnici načelnika.