Završena akreditacija JZU Dom zdravlja Banovići

Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Dom zdravlja“ Banovići svečano je dodjeljena akreditacija od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ). Time je završen dugogodišnji proces uspostave i provedbe standarda kvaliteta i sigurnosti u ovoj Ustanovi. Rješenje o akreditaciji  je direktoru Doma zdravlja Mehmedu Salkiću uručio Adnan Bilić, direktor AKAZ FBiH. Svečanoj dodjeli, pored uposlenika Ustanove, prisustvovao je i općinski načelnik dr. Bego Gutić.

Domu zdravlja Banovići dodjeljena je integralna akreditacija cijele ustanove po svim relevantnim setovima standarda – što  je od AKAZ-a ocijenjeno kao veliki uspjeh. Ovo je potvrda da Ustanova svojim korisnicima pruža kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu u okviru standarda, realnih resursa i raspoloživih kapaciteta.

 Akreditacijski status traje tri godine i u tom periodu obaveza Doma zdravlja Banovići je da AKAZ-u redovno dostavlja informacije o: održavanju ispunjenih standarda, poduzetima aktivnostima na poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga te o promjenama vezanim za organizaciju Ustanove i pružanje usluga.