22. redovna sjednica OV Banovići (foto i video)

Održana je 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići na kojoj je razmatrano ukupno jedanaest tačaka. Pred vijećnicima se našlo nekoliko informacija: Informacija o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada, o stanju u oblasti kulture, o stanju u oblasti sporta i obrazovanja te o poduzetim mjerama zaštite i spašavanja na području općine Banovići. Većinom glasova prihvaćena je Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina. Navedenom Odlukom izvršeno je usklađivanje plaća rukovodiocima javnih ustanova sa ranije usvojenim rebalansom budžeta Općine, a kojim su povećane plaće u istim za 5 posto.

Na 22. redovnoj sjednici OV Banovići data je suglasnost i na Operativni program održavanja cesta u zimskim uvjetima na području Općine za 2022./2023. godinu te usvojeno je nekoliko odluka iz oblasti parcelacije.