Radovi na izgradnji nove gradske pijace u Banovićima – radi se regulacija korita rijeke „Litva“ u dužini od 70 metara

Trenutno se realizuje prva faza radova na izgradnji nove gradske pijace u Banovićima. Radi se regulacija korita rijeke „Litva“ u dužini od 70 metara koja će koštati skoro 595 hiljada konvertibilnih maraka. Sredstva su osigurali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i općina Banovići –  Ministarstvo 318 hiljada KM, a ostatak Općina. Radove izvodi firma „ROADING“ d.o.o. Gračanica.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića raspisana je javna nabavka za realizaciju i druge faze. Ona podrazumijeva regulaciju (zacjevljenje) dodatnih 70 metara, čija je vrijednost  oko 600 hiljada maraka.

U okviru regulacije korita Litve planirano je da se uradi kolektor u dužini od 250 metara – od Zanatskog centra do nekadašnje Tvornice konfekcije „Borac“. Time će se osigurati plato površine 4.500 m2 na kome će se graditi nova, moderna gradska pijaca. Izgradnja nove gradske pijace u Banovićima jedan je od najvrjednijih projekata koji će se u narednih nekoliko godina realizirati na području naše Općine.