Asfaltirana dionica Grabik u mjesnoj zejednici Grivice (VIDEO I FOTO)

Implementacija infrastrukturnih projekata na području općine Banovići nastavljana je u skladu sa planiranim aktivnostima. Danas je izvršeno asfaltiranje još jedne dionice kojom je obezbjeđena bolja putna komunikacija, sigurnost učesnika u saobraćaju i pješaka, a time i bolji uslovi života mještana.

Asfaltirana je putna komunikacija u naselju Grabik u mjesnoj zajednici Grivice.

-„Kontinuirano provodimo aktivnosti na implementaciji infrastrukturnih projekata sa posebnim akcentom na putnu infrastrukturu. Danas je izvršeno asfaltiranje dionice duge oko 700 metara čija je ukupna vrijednost oko 130 hiljada konvertibilnih maraka i sva sredstva su izdvojena iz Budžeta Općine Banovići“,-kazao je pomoćnik Općinskog načelnika Amir Mrkonjić.

Dionica puta u naselju Grabik jedna je od ukupno deset dionica koje je lokalna zajednica planirala urediti u toku ove godine.

-„Dva projekta su već implemntirana, znači radi se o još pet putnih dionica i tri parking prostora u gradskom području. Ukupna sredstva planirana za uređenje putne infrastrukture iznose oko milion i tri stotine hiljada konvertibilnih maraka“, naveo je Mrkonjić.

Pored ovih radova, u toku su i pripremni radovi na putnoj dionici Hrvati 1 u mjesnoj zajednici Repnik, a uporedo s ovim aktivnostima očekuje se uvođenje izvođača u posao na projektu asfaltiranja parking prostora u gradskom području i uređenju putne dionice u mjesnoj zajednici Podgorje.