Realizovana dva manja projekta u mjesnim zajednicama Banovići Selo i Grivice

Projekti manjih finansijskih vrijednosti ali od velikog značaja, koje implementira lokalna zajednica na području cijele općine u cilju poboljšanja putne infrastrukture okončani su ovih dana u mjesnim zajednicama Grivice i Banovići Selo.

Naime, u mjesnoj zajednici Banovići Selo izvršena je sanacija odvodnje površinskih voda izgradnjom odvodnog kanala dužine oko 30 metara i izgradnjom potpornog zida, kako bi se sanirale posljedice koje je izazvalo klizanje tla uz putnu komunikaciju. Sanacijom je spriječeno dalje klizanje tla, te osigurana prohodnost na putnom komunikaciji u naselju Kasumovići.

Drugi projekat manje finansijske vrijednost koji je od velikog značaja za mještane i saobraćajnu sigurnost, nadležna općinska služba realizovala je u mjesnoj zajednici Grivice. Riječ je o projektu sanacije deformacije putne komunikacije na dionici Grivice-Podgorje gdje je došlo do aktiviranja klizišta. S ciljem rješenja nastalog problema, poduzete  su sve mjere na sanaciji  te izgrađen potporni zid kako bi se spriječio nastavak klizišta.

Sredstva za implementaciju ovih projekata obezijeđena su iz općinskog budžeta.