Banoviće posjetili predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja – s načelnikom razgovarali o implementaciji ciljeva održivog razvoja u BiH

U posjeti općini Banovići boravili su predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja (FZZPR), odnosno članovi Vijeća za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. S općinskim načelnikom dr. Begom Gutićem i pomoćnikom  Amirom Mrkonjićem razgovarali su o provedbi Agende 2030 koja obuhvata 17 ciljeva i 169 podciljeva održivog razvoja, a na čiju se provedbu Bosna i Hercegovina obavezala još 2015. godine, kao članica Ujedinjenih nacija. Delegaciju Vijeća predvodio je Nijaz Avdukić, v.d.direktor FZZPR i član Vijeća. Ovo je bila prilika da se predstavnici općine Banovići upoznaju sa značajem Agende 2030, sa obavezama i benefitima koje ona donosi, prije svega za lokalne zajednice.

Jedna od aktivnosti Vijeća za praćenje implementacije ciljeva održivog razvoja u BiH je održavanje pojedinačnih sastanaka sa općinama i gradovima na kojima bi pozvane jedinice lokalne samouprave imale priliku da predstave vlastite aktivnosti i politike koje provode na realizaciji Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja. S tim u vezi, dogovoreno je da Banovići budu domaćini jednog takvog sastanka i to 30. maja 2022. godine – domaćini za nekoliko općina: Živinice, Lukavac, Kalesiju, Kladanj, Olovo i Zavidoviće. Planirano je da na zakazanom sastanku učešće uzmu: gradonačelnici/načelnici navedenih gradova/općina, predstavnici Vijeća, Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ujedinjenih nacija u BiH.