Banovićkim privrednicima prezentiran projekat „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – Faza II“ u okviru kojeg će se zaposliti 35 osoba (foto i video)

Projekat „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – faza II“ je prvi ozbiljniji projekat koji općina Banovići realizira u suradnji sa Europskom unijom. Provodi ga Međunarodna organizacija rada (MOR), a cilj mu je da se unaprijede vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Ukupna vrijednost projekta za Banoviće je 351.640,00 konvertibilnih maraka od čega će Općina osigurati 38.000,00 KM, a ostalo su grant sredstva Europske unije. U narednih 20 mjeseci radit će se na stručnom osposobljavanju i usavršavanju 80 nezaposlenih osoba s ciljem njihovog zapošljavanja u lokalnim kompanijama ili samozapošljavanja kroz pokretanje sopstvenog biznisa.

Predstavnici Općine i Udruženja građana „Nešto više“ iz Sarajeva – partnera na projektu, upoznali su zainteresirane banovićke privrednike (partnere i članove novoformiranog lokalnog partnerstva za zapošljavanje Banovići) sa svim pojedinostima vezanim za projekat. Oni će zajedno, u narednih 20 mjeseci, nastojati da od 80 obučenih osoba zaposle ili samozaposle minimalno njih 35.

Kroz ovaj projekat Banovići će dobit prvi sajam privrede koji nikad prije nije organiziran na području naše Općine, a na kome će se predstaviti lokalne firme. Počet će sa radom i kancelarija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, u cilju pružanja podrške građanima i privrednicima.

Općina Banovići jedna je od 20 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini uključenih u projekat „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – Faza II“ čija je ukupna vrijednost oko 4 miliona eura.