Brisel – Delegacija općine Banovići na godišnjem sastanaku Inicijative za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini

Na poziv Europske komisije i Europske energetske zajednice delegacija općine Banovići uzela je učešće na dvodnevnom godišnjem sastanku Inicijative za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini koji se održava u Briselu (Belgija). Sastanak je okupio razne grupe učesnika, uključujući javne vlasti, međunarodne organizacije, predstavnike energetske industrije i civilnog društva, a razgovara se o sadašnjem statusu, preprekama i potencijalnim načinima za postizanje pravedne tranzicije na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini.

Inicijativa za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini stvorena je s ciljem pomoći zemljama i regijama koje koriste ugalj u tranziciji prema klimatski neutralnoj ekonomiji, istovremeno osiguravajući pravednost te tranzicije. Inicijativu predvodi Europska komisija, u suradnji sa šest međunarodnih partnera:  Svjetskom bankom, Sekretarijatom Energetske zajednice, Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Europskom investicionom bankom (EIB), poljskim Nacionalnim fondom za zaštitu životne sredine i upravljanje vodama (NFOSiGW), i Europskim koledžom iz Natolina.

Općina Banovići jedna je od tri lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu (Banovići, Lukavac i Živinice) koje su uključene u proces „Pravedna tranzicija za regije uglja“. Na tom putu već su poduzete konkretne mjere, pokrenuti su određeni projekti koji imaju diretnu i indirektnu vezu sa navedenim procesom i donijeto je niz strateških dokumenata. Također, od strane Svjetske banke odabrana je za pilot projekat.