U Briselu završen godišnji sastanak Inicijative za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini

U Briselu je završen dvodnevni sastanak Inicijative za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini na kome je sudjelovala i delegacija općine Banovići. Našu Općinu predstavljali su općinski načelnik dr. Bego Gutić, savjetnica načelnika Edita Lugavić i Mirnes Mujkić, predsjednik Sindikata zaposlenika RMU Banovići. Predstavnici javne vlasti, međunarodnih organizacija, energetske industrije i civilnog društva, 27. i 28. novembra, razgovarali su o sadašnjem statusu, preprekama i potencijalnim načinima za postizanje pravedne tranzicije na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini.

Delegacija općine Banovići sastanku je prisustvovala na poziv Europske komisije i Europske energetske zajednice.