Četrnaest nezaposlenih Banovićana dobili diplome o prekvalifikaciji – projekat LEP II

Četrnaest Banovićana završilo je ciklus prekvalifikacije u okviru projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – faza II“ i njima su zvanično uručene diplome u Privatnoj ustanovi Centar za obrazovanje odraslih „Edukon Univerza“ Banovići. Prekvalifikacija je obavljena u skladu sa potrebama tržišta rada i željama kandidata, s ciljem da se unaprijede njihove vještine i prilike za zapošljavanje. Na ovaj način nastoji se pružiti šansa mladim, nezaposlenim osobama da lakše i brže dođu do posla, odnosno da se zaposle ili pokrenu sopstveni biznis.

Općinski načelnik dr. Bego Gutić čestitao je polaznicima na uspješno završenoj prekvalifikaciji i poželio im da se što prije zaposle. Kazao je da ukoliko se odluče da pokrenu sopstveni biznis imat će podršku Općine koja će snositi sve troškove registracije. Najbolji biznis planovi bit će i finansijski podržani kroz projekat. Do sada je na području općine Banovići ukupno podržano 17 biznisa kroz nekoliko projekata – LEP II, IMPAKT i USAID. U ovoj godini će još 8 dobiti finansijsku podršku.

Kroz projekat „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – faza II“ planirano je da se obezbijedi prekvalifikacija za ukupno 80 osoba, odnosno da se zaposli ili samozaposli njih 35. Projekat finansira Europska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada u suradnji sa općinom Banovići i Udruženjem građana „Nešto više“ iz Sarajeva. Partneri su MSŠ Banovići, Edukon Univerza i privatni subjekti. Ukupna vrijednost projekta za Banoviće je 351.640,00 konvertibilnih maraka od čega je Općina osigurala 38.000,00 KM. Ostalo su grant sredstva Europske unije.