Banovići bogatiji za 37 novih djelatnosti

U proteklih godinu dana, u periodu od 13.06.2022. do 13.06.2023. godine, prema podacima vodeće bonitetne agencije LRC/BIS na području općine Banovići registrirano je 37 novih djelatnosti od čega je 7 privrednih društava. Jedan dio registrovanih djelatnosti Općina je direktno podržala (mentorski i finansijski) kroz start-up projekte u suradnji sa partnerima USAID, IMPAKT i Međunarodnom organizacijom rada (MOR). Također, po raspisanom Javnom pozivu, koji traje tokom čitave godine, sufinansira dio troškova registracije obrtničkih, trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti u iznosu od 500,00 konvertibilnih maraka i dio troškova registracije preduzeća (d.o.o., d.d. i sl.) sa po 1.500,00 KM po jednom aplikantu.

Općina Banovići kontinuirano radi na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta i otvaranju novih radnih mjesta te nastoji omogućiti mladim, nezaposlenim osobama da dođu do zaposlenja. Do sada je finansijski podržano ukupno 26 biznisa, a u ovoj godini novčanu podršku dobit će još 10.