Panel diskusija sa predstavnicima Svjetske banke na temu „Proces dekarbonizacije i pravedne tranzicije za regije uglja“

U posjeti općini Banovići boravila je delegacija Svjetske banke koja je sa općinskim zvaničnicima razgovarala o procesu energetske tranzicije, odnosno izazovima sa kojima se Općina susreće na tom putu, te o do sada poduzetim mjerama i aktivnostima. Naime, općina Banovići je uključena u proces „Pravedna tranzicija za regije uglja“ sa Svjetskom bankom i uz podršku Svjetske banke želi biti lider budućih privrednih procesa. Odabrana je za pilot projekat od strane Svjetske banke i pred njom su brojni izazovi. Na tom putu već su poduzete konkretne mjere, pokrenuti su određeni projekti koji imaju diretnu i indirektnu vezu sa navedenim procesom i donijeto je niz strateških dokumenata.

S tim u vezi, delegaciju Svjetske banke interesovalo je stanje tržišta rada u Banovićima, stanje radne snage (broj zaposlenih i nezaposlenih), potražnja za istom od strane lokalnih privrednih subjekata, aktivnosti koje se poduzimaju po pitanju otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja (projekti i partneri) i kakve su šanse Općine za povlačenjem investicija.

Ovom prilikom predstavnicima Svjetske banke predstavljena je lična karta Banovića (kroz prezentaciju) i to sa svim traženim detaljima, te navedene su privredne oblasti u kojima se vidi šansa. Još jednom je naglašeno da su nosioci lokalne vlasti u Općini ozbiljno shvatili potrebu za stvaranjem zdrave životne sredine i da postoji spremnost da se krene u reorganizaciju privrednih procesa, a čija je poenta stvaranje novih radnih mjesta i uređenje sistema socijalne zaštite svakog građanina.