Danas 28. sjednica Općinskog vijeća Banovići

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija, 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići održat će se u srijedu, 03.07.2019. godine sa početkom u 10 sati. Vijećnici će na sjednici razmatrati  šesnaest tačaka dnevnog reda:

 1. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići za 2018. godinu,
 2. Izvještaj o radu Odsjeka za inspekcije,
 3. Izvještaj o pričinjenim štetama usljed poplava koje su zahvatile opštinu Banovići dana 13.05.2019. Komisije,
 4. Davanje saglasnosti na pravila JU „Centar za socijalni rad“ Banovići,
 5. Prijedlog izmjena Liste kapitalnih projekata Općine Banovići za period 2017-2021. godina,
 6. Prijedlog odluke o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje (rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže i priključaka) u ulici 119. Mbbr. i Litvi u Banovićima,
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R 471 Lukavac – Vijenac – Banovići, dionica Vijenac – Treštenica,
 8. Informacija o ostvarenim kantonalnim novčanim podsticajima iz oblasti poljoprivrede na području opštine Banovići za 2018. godinu,
 9. Prijedlog mišljenja o izgradnji elektroenergetskog objekta „STS – B“ 10 (20)/0,4 KV „Odorovići 2“ sa priključkom 10 (20) KV univerzalnim kablovskim vodom na području opštine Banovići (KO Omazići) i opštine Živinice (KO Odorovići),
 10. Očitovanje Općinskog vijeća po Zahtjevu JU „Centar za socijalni rad“ Banovići za finansijsku pomoć iz Budžeta Općine u svrhu podmirenja dodatnih materijalnih troškova Ustanove za 2019. godinu,
 11. Informacija o stanju i održavanju javne rasvjete na području opštine Banovići,
 12. Informacija o statusu korisnika BIZ-a (zdravstvena zaštita, smještaj i sl.) na području opštine Banovići,
 13. Informacija o održavanju cesta i javnih površina u zimskim uslovima na području opštine Banovići za 2018/2019. godinu,
 14. Informacija o statusu raseljenih lica i izbjeglica na području opštine Banovići,
 15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Predsjedavajućem Općinskog vijeća za raspisivanje javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije i člana Nadzornog odbora JP „EKO-SEP“ Živinice,
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za provođenje procedure po javnom oglasu za imenovanje člana Općinske izborne komisije i člana Nadzornog odbora JP „EKO-SEP“ Živinice.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *