Općina Banovići u saradnji sa javnim ustanim ustanovama, javnim preduzećima i privrednim društvima i ove godine je obezbijedila uslove za sticanje prvog radnog iskustva svih visokoobrazovanih osoba koje su prijavljene na evidenciju Biroa za zapošljavanje. Pozitivna praksa stručnog osposobljavanja provodi se više od deset godina.

-“Pripravnički i volonterski rad bez zasnivanja radnog odnosa, pokazalo se kao najefikasniji instrument za stvaranje prvog i osnovnog uslova visokoobrazovanim kadrovima na putu ka zaposlenju. Programom stručnog osposobljavanja obezbijedili smo sve uslove da nakon odrađenog pripravničkog ili volonterskog rada visokoobrazovana osoba može polagati stručne ispite i učestvovati u konkursnim procedurama te time biti konkurentna na tržištu rada,”- istakao je načelnik Midhat Husić.

Odluku o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa donijelo je Općinsko vijeće a Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje stručnog osposobljavanja objavio je općinski načelnik Midhat Husić. Javni poziv za ovu godinu ostaje otvoren do kraja novembra što znači da će svi koji podnesu zahtjev do 31.11. dobiti priliku za rad u ovoj godini.

U 2020. godini stručno osposobljavane obavlja 38 visokoobrazovanih osoba od čega je njih četrnaestero raspoređeno u Općinu, sedmero u osnovnim i srednjim školama, petero u javnim preduzećima, petero u JZU “Dom zdravlja”, troje u privrednim društvima i dvoje u javnim ustanovama.

Finansijsku nadnadu i sredstva za zdravstveno osiguranje za sve koji sklope ugovor o stručnom osposobljavanju obezbijeđena su iz općinskog budžeta. Za ove namjene Budžetom za 2020. godinu planirano je 100 hiljada KM.