Druga faza radova na objektu OŠ Banovići – utopljavanje i izrada termofasade

U toku su radovi na izradi termofasade na objektu Javne ustanove Osnovna škola Banovići. Radi se druga faza utopljavanja objekta, čijom realizacijom će kompletna škola biti u potpunosti  toplotno izolirana. To će u konačnici  doprinijeti smanjenju potrošnje toplotne energije, električne energije i uštedi finansijskih sredstava Ustanove.

Vrijednost radova iznosi 115.000,00 konvertibilnih maraka. Sredstva je osiguralo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona (Vlada TK) u okviru projekta „Provođenje mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovne škole Banovići – utopljavanje i izrada termofasade“. Radove izvodi firma „GPP Banovići“.