Intervencije na Područnoj školi Podgorje – radi se sanacija potkova, zamjena limova i ograđivanje škole

Trenutno se izvode intervencije na Područnoj školi Podgorje koja pripada Osnovnoj školi Banovići. Radi se sanacija potkove, zamjena limova i ograđevanje škole. Vrijednost radova je 24 hiljade i 800 konvertibilnih maraka, a sredstva je osigurala Vlada Tuzlanskog kantona. Također, sredstvima Vlade TK (6.000,00 KM) nabavljeni su računari i računarska oprema u OŠ Banovići, a u narednim danima trebali bi početi radovi na utopljavanju objekta i sanaciji dijela krova Područne škole Repnik, čija je vrijednost 56 hiljada maraka. Osnovna škola Banovići dobit će od Kantonalne vlade i sredstva za nabavku i monažu toplotne podstanice u objektu centralne škole, i to u iznosu od 60.200,00 KM.

Podsjećamo, Vlada TK je početkom jula odobrila skoro 300 hiljada konvertibilnih maraka za projekte banovićkih osnovnih škola i navedena sredstva koristit će se za njihovu rekonstrukciju i održavanje, te nabavku opreme.Sredstva je dobilo svih pet škola i prema Odluci VladeTK ona se moraju utrošiti do kraja 2024. godine.