Izgradnja javne rasvjete u MZ Grivice i naselju Ramići – MZ Banovići Selo

Završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete u Mjesnoj zajednici Grivice i naselju Ramići – Mjesna zajednica Banovići Selo. Postavljano je po 12 rasvjetnih polja u užem centru Grivica i Ramićima; odnosno novi stubovi, rasvjetna tijela i nova mreža. Radove je finansirala Općina a realizovani su u suradnji sa mještanima navedenih mjesta.

Proširenje javne rasvjete po mjesnim zajednicama jedan je od zacrtanih ciljeva općinskih vlasti u Banovićima, sve s ciljem stvaranja boljih uvijeta života svakog građanina. Prema riječima nadležnih u Općini na tome će se raditi i u narednom periodu.