Održan sastanak sa Upraviteljem nad zgradama u etažnom vlasništvu

Predstavnici Službe za stambeno komunalne poslove, zaštitu okoliša i inspekcije održali su sastanak sa vlasnikom „MONT-FASADEN“ d.o.o. Banovići, upraviteljem nad zgradama u etažnom vlasništvu. Sastanak je održan na inicijativu općinskog načelnika dr. Bege Gutića, a razgovaralo se o žalbama građana i ispunjavanju uvjeta za upraviteljstvo.

Vlasniku „MONT-FASADEN-a“,  Šefiku Džiniću, predočene su pritužbe građana i od istog zatraženo mišljenje o njihovoj opravdanosti.  Iz nadležne Općinske službe tražili su da Upravitelj, u skladu sa svojim preuzetim obavezama i prema općinskom organu ali građanima, redovno podnosi izvještaje o svom radu, dostavlja godišnji plan aktivnosti i izvršava obaveze.  U završnom izvještaju treba da je vidljivo u kojem su stanju pojedini objekti u Banovićima, kakve su potrebe etažnih vlasnika i šta je urađeno tokom kalendarske godine.

Također, govorilo se i o tome da li „MONT-FASADEN“ ispunjava tehničke uvijete po pitanju upraviteljstva, a vezano za stručnu spremu uposlenih.

Sastanak je organiziran u cilju provođenja nadzora nad izvršavanjem obaveza iz Zakona o korištenju, upravljanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, a pored predstavnika Službe za stambeno komunalne poslove, zaštitu okoliša i inspekcije i vlasnika „MONT-FASADEN-a“ prisustvovala mu je i savjetnica općinskog načelnika Edita Lugavić.