Izgradnja potpornog zida u cilju zaštite saobraćajnice i mosta za Mrgan

Nakon završenih aktivnosti na realizaciji kapitalnih projekata planiranih za ovu godinu, u općini Banovići nastavili su sa rješavanjem životnih problema mještana. Trenutno se privode kraju radovi na izgradnji potpornog zida u Mjesnoj zajednici Brezovača, na dionici puta za naselje Mrgan. Vrijednost radova je oko 7 hiljada konvertibilnih maraka, sredstva su osigurana iz općinskog budžeta a radove izvode radnici firme „Tanović“ d.o.o. Banovići.

Uslijed elementarnih nepogoda koje su zadesile Općinu 2018. godine, dio saobraćajnice za Mrgan i lokalni most na istoj su oštećeni. Postojala je mogućnost prekida navedene putne komunikacije. A da do toga ne bi došlo u Službi za privredu, planiranje i lokalni razvoj pokrenuli su aktivnosti na izgradnji potpornog zida.