Izvještaj sa devete redovne sjednice Općinskog vijeća Banovići – Građani i vijećnici nezadovoljni ponuđenim Nacrtom regulacionog plana za lokalitet Zlača (FOTO I VIDEO)

Pored obaveze utvrđene planskim dokumentima višeg ranga, osnovni motiv izrade Urbanističkog plana za urbano područje je osigurati privredni i društveni razvoj područja obuhvata u cjelini. Dokumenta Urbanističkog plana za urbano područje Banovića za period 2021-2038. godine jednoglasno je danas usvojen od strane Općinskog vijeća.

Ovo je jedna od devetnaest tačaka dnevnog reda koje su razmatrali vijećnici na devetoj redovnoj sjednici.

Pored neupitnog značaja ovog dokumenta, veliku pažnju izazvala je rasprava o Nacrtu regulacionog plana lokaliteta Zlača, koji je razmatran na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona. Javna rasprava o ovom dokumentu održana je 23. juna u Banovićima, kada su građani izrazili nezadovoljstvo ponuđenim dokumentom, jer kako je navedeno, ponuđeni dokument ne štiti prava i interese građana. S tim u vezi, današnjoj sjednici prisustvovala je grupa građana iz mjesne zajednice Repnik, naselje Hrvati, čija je privatna imovina obuhvaćena razmatranim dokumentom, a koji su ovom prilikom jasno izrazili negodovanje i tražili od Općinskog vijeća Banovići i općinskog načelnika dr. Bege Gutića da se uključe u proceduru zaštite prava građana lokalne zajednice na čijem su čelu.

Negativno mišljenje na dokument Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona

S tim u vezi, Općinsko vijeće je usvojilo Zaključak kojim je dalo negativno mišljenje na Nacrt regulacionog plana lokaliteta Zlača uz obrazloženje u kojem se navodi da navedeni dokument obuhvata 25,22 hektara privatne imovine, te da će namjenom tih površina vlasnicima biti ograničeno ili potpuno onemogućeno korištenje privatne imovine, što se direktno kosi sa članom 2. stav 1. tačka k. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine – pravo na imovinu. Pored toga, uzimajući u obzir činjenicu da je u tom dijelu općine Banovići izvan obuhvata Regulacionog plana pretežno državna imovina, planiranje skoro svih društvenih sadržaja na privatnoj imovini je neprihvatljivo sa aspekta zaštite vlasnika, zatim iz ekonomskih razloga, jer ukoliko bi se zaista ispoštovali sadržaji predviđeni Nacrtom, došlo bi se u situaciju da se u najvećem  dijelu nekretnina kroz postupak eksproprijacije unište, usitne, podijele nekretnine, a troškovi eksproprijacije bili uveliko naprimjereni i bespotrebni. Pored činjenice da su planirani gotovo svi društveni sadržaji na privatnim parcelama, dio zemljišta koji je izvan društvenih sadržaja je planiran tako da su građevinske parcele sačinjene od više dijelova privatnih parcela, nije određen raspon od minimalne do maksimalne veličine parcele. U Zaključku se navodi da ukoliko se usvoji predloženi regulacioni plan sa ovakvom parcelacijom, prilikom provođenja istog dolazit će do problema jer su u nekim slučajevima građevinske parcele formirane od više dijelova privatnih parcela različitih vlasnika, a što s druge strane proizvodi troškove cijepanja prcela, provođenje promjena u nadležnim zemljišnim registrima, zaključivanje notarskih isprava i dr. Također, uvidom u nacrt RP stiče se dojam da je plan rađen bez uvida u stvarno stanje na terenu, a pored toga desna strana obale rijek Oskova, od Zlače do Grab Potoka, skoro da i nije tretirana Nacrtom, navodi se u Zaključku, te predlaže da se izmjenom prostornog plana izvrši izmjena obuhvata Regulacionog plana, da se izmijeni mjesto utvrđeno za naplatu prilikom ulaska u Zaštićeni pejzaž Konjuh, umjesto sa dosadašnjeg mjesta da se naplatno mjesto planira kod mosta tzv. Zelenika. Također predlaženo je da se planirana trasa pruge izmjenom Prostornog plana nastoji planirati u što većem omjeru kroz državno zemljište, s obzirom da je sadašnjim putem trasa pruge obuhvatila veliki broj privatnih parcela.

Načelnik Gutić: “Moralo se voditi računa o interesima građana”

Načelnik Gutić smatra da obrađivač ovog materijala, odnosno predlagač Nacrta – Ministarstvo prostornog uređenja i zaštte okoliša Vlade TK, je  moralo voditi računa o interesima građana.  Banovićima je dosta virtuelnih projekata, jedan od tih virtuelnih projekata je i izgradnja tzv. pruge uskog kolosijeka kojim bi se saobraćao Ćiro, parna lokomotiva od Banovića do Zlače i smatram da je to nerealan projekat o kojem se pričalo 11 godina i još se ništa nije uradilo a vidjeli smo danas i iz izlaganja građana da najveći dio te trase ide preko privatne imovine koji su s pravom danas ovdje pokazali zabrinutost za ovaj dokumenat i ja ću sigurno biti neko ko će na slijedećoj sjednic Skupštine TK tražiti a da uzmem aktivno učešće zajedno sa grđanima općine Banovići i pokušamo objasniti  Skupštini TK koja usvaja ovaj dokument, da to nije interes lokalne zajednice, smatramo da obuhvat Zaštićenog  pejzaža u ovom trenutku treba smanjiti da iz Zaštićenog pejzaža treba izuzeti privatnu imovinu, kao i da treba pomjeriti naplatnu rampu čime ćemo osigurati da područje privatnih parcela ostane izvan Zaštićenog pejzaža Konjuh, kazao je načelnik dr. Bego Gutić komentarišući Nacrt regulacionog plana na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Banovići.

Osigurana zamjena zemljišta za mjesno mezarje u Podgorju

On je naveo kao veoma bitnom i Odluku o zamjeni nekretnina kojom je danas riješen dugogodišnji problem mještana mjesne zajednice Podgorje, odnosno kojom je osigurn prostor površine devet hiljada metara kvadratnih za lokalno mjesno mezarje. Kako je naveo načelnik Gutić, posljednjih godina postoji problem sa iznalaženjem prostora za mjesno mezarje u Podgorju, te je uz podršku rukovodstva Rudnika, koji su imali sluha za ovaj problem mejštana mjesne zajednice Podgorje, Općina Banovići izvršila zamjenu parcela i osigurala prostor za novo mjesno mezarje.

Na dnevnom redu dominirale su teme iz oblasti Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, odnosno vijećnici su razmatrali čak devet tačaka iz ove oblasti a između ostalih; Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta na lokalitetu kod Stadiona, ulica Armije BiH u Banovićima, Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju    elektroenergetskog objekta: “STS-B 10(20)/,4 kV Mrgan 1, sa priključnim 10(20) kv dalekovodom, Prijedlog odluke o usvajanju Plana parcelacije (lijeva strana ulice Litva), Prijedlog odluke o usvajanju Plana parcelacije ulica Jelah (parcela 1163 KO Grivice) te Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u K.O. Repnik.

Ostale odluke

Iz domena rada drugih službi razmatrani su i usvojeni prijedlozi odluka o; raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana OIK Banovići, sa tekstom javnog oglasa i rješenjem o imenovanju komisije za provođenje procedura u vezi sa javnim oglasom za imenovanje člana OIK Banovići; dopuni Odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu Općine Banovići, prijedlog o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje, Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno -socijalno stanovanje, Prijedlog odluke o visini zakupnine stambenih jedinica koje će se adaptirati u okviru CEB II Projekta “Zatvaranje  kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” – Projekat Općina Banovići, Izvještaj o održavanju cesta i javnih površina u zimskim uslovima na području Općine Banovići za 2020/2021. godinu, Informacija o radu Općinskog vijeća za 2020. godinu, Informacija o ostvarenim Kantonalnim novčanim podsticajima iz oblasti poljoprivrede na području Općine Banovići za 2020. godinu i tačka kojom se vrši dopuna liste kapitalnih investicija te dodaje projekat rekonstrukcije i asfaltiranja ulice Radnučka u mjesnoj zajednici Grad II.

Sjednici Općinskog vijeća danas nisu prisustvovali vijećnici Pokreta demokratske akcije, kako su obavijesti u dopisu, zbog termina održavanja sjednice.

-„Mi smo dobili akt kojim su nas iz Pokreta demokratske akcije obavijestili da neće prisustvovati sjednici jer je zakazana treći dan Kurban bajrama. Mora se znati činjenica da smo  prije sedam dana na Kolegiju Općinskog vijeća, kojem je prisustvovao i predsjednik Kluba PDA, insistirao i pitao da li je uredu da sjednicu držimo treći dan Bajrama i rečeno je da može i jednoglasno smo odlučili da se sjednica održi treći dan Kurban Bajrama, zašto je glasao između ostalih i predsjednik Kluba PDA, te me sada čudi da je naknadno poslao dopis da neće prisustvovati sjednici upravo zbog ovog razloga“,-kaza je predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Lapčević komenatrišući ovaj čin te dodao da smatra da su to neki drugi razlozi.