Savjet načelnika i gradonačelnika zadovoljan dinamika radova na izgradnji sanitarne deponije “EKO-SEP” (FOTO I VIDEO)

Općinski načelnik dr. Bego Gutić danas je sa granonačelnikom Grada Živinice Samirom Kamnjakovićem i pomoćnikom Općinskog načelnika Općine Kladanj Dževadom Selimbašićem, te direktorom JP „Eko-sep“ d.o.o Živinice Selmirom Šljivićem i predstavnicima firme Štrabag, kao glavnim izvođaćem radova, obišao radove na projektu izgradnje sanitarne deponije „Separacija 1“ u Živinicama.

Povod za obilazak radova je praćenje dinamike realizacije projekta koji bi prema ugovoru trebao biti okončan u decembru 2021. godine.

Prema riječima direktora Šljivića trenutno se projekat nalazi na 28 procenata sveukupnosti završenih radova, jer su se pojavili određeni problemi u vezi potla koji su dodatnim geomisijama otklonjeni i radovi se postepeno sustižu u skladu sa planiranim aktivnostima. Prema riječima predstavnika izvođača radova ne bi trebalo da bude bilo kakvih značajnih kašnjenja oko završetka realizacije ovog regionalnog projekta.

Projekat od velikog značaja sa aspekta komunalne usluge i zaštite okoliša

Dinamikom radova zadovoljan je načelnik Gutić jer su oni u skladu sa dinamikom predviđenom ugovorom o izgradnji deponije.

-„Danas smo imali priliku da se uvjerimo da regionalna sanitarna eko deponija već polahko dobija svoje konture i obrise, te mi očekujemo da će izvođač ali i nadzorni organ učiniti sve da u zadanom roku koji je definisan ugovorom ovaj projekat bude realizovan. Ovo je mega projekat koji će u konačnici vjerovatno koštati blizu 20 miliona KM, kad se uračunaju nepredviđeni troškovi. Danas smo saznali od izvođača da ćemo imati već 400.000 KM dodatnih nepredviđenih troškova što će nam predstavljati dodatne izdatke koje ćemo morati rješavati u narednom periodu“,- kazao je načelnik Gutić i naglasio da je ovaj projekat značajan sa aspekta komunalne usluge i sa aspekta zaštite okoliša, te da lokalne zajednice imaju zadatak da pokušaju što veće količine otpada, ne samo iz urbanih dijelova, nego i iz ruralnih dijelova, deponovati na jedno mjesto i na taj način spriječiti zagađenje potoka rijeka, šuma i drugih prirodnih bogatstava kojima raspolažu i na taj način zaštiti zdravlje svih građana.

Projekat regionalne sanitarne deponije pod nazivom “ Separacija 1” gradi se na području Živinica, a radovi su zvanično počeli 10. septembra 2020. godine sa rokom za gradnju od trinaest mjeseci. Projekat zajedno grade u omjeru od 60% Grad Živinice, 30% Općina Banovići i 10% Općina Kladanj.

Za ove tri lokalne zajednice i generalno za Tuzlanski kanton sanitarna deponija je od velike važnosti.

-„Izuzetna važnost ove deponije za kompletnu regiju Tuzlanskog kantona jeste i u tome što će ovo biti prva i jedina sanitarna deponija na području Tuzlanskog kantona, a pored toga otvorit će se mogućnost za naknadnu obradu otpada. Predvidjeli smo, osim tijela deponije za sanitarnu deponiju, koju u suštini ne želimo u potpunosti koristii, plato za sortirnicu koji bi trebao biti naknadna obrada otpada. Trenutno smo u fazi izrade fizibiliti studije koja će nam dati odgovor na koji način ćemo izvršiti naknadnu obradu otpada preko sortirnice i u konačnici izgradnjom novih toplana, koje bi u potpunosti riješile cirkularnu ekonomiju kompletnog Kantona, a možda i Federacije kad napravimo jedan kvalitetan urnek“, – kazao je načelnik Živinica Samir Kamenjaković te dodao da je zadovoljan do sada urađenim, kao i kvalitetom radova.

U suštini zadovoljni su do sada urađenim i iz Općine Kladanj, s tim da će se dinamika propratiti kroz intenzivnije sastanke i razgovore sa izvođačima i nadzorom, kako bi se projekat završio u skladu sa planiranom dinamikom, naveo je pomoćnik načelnika Kladnja Dževad Selimbašić.