Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Banovići za 2023. godinu

Za utorak, 29.11.2022. godine zakazana je javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Banovići za 2023. godinu. Javna rasprava održat će se u multimedijalnoj sali BKC-a Banovići sa početkom u 10 sati.

Iz Službe za budžet i finansije općine Banovići pozivaju sve zainteresirane da uzmu učešće u javnoj raspravi, kako bi se došlo do što kvalitetnijeg Prijedloga budžeta Općine za narednu godinu. Sve primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti nadležnoj općinskoj službi ili predati u pisanoj formi na samoj raspravi.

Nacrt budžeta općine Banovići za 2023. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 9. novembra, i to kao dobra osnova za izradu Prijedloga budžeta Općine za 2023. godinu. Isti je objavljen na web stranici općine Banovići: www.banovici.gov.ba

NACRT BUDŽETA OPĆINE BANOVIĆI ZA 2023. GODINU