Objavljena konačna rang lista korisnika sredstava za finansiranje nabavke mineralnih đubriva

Objavljena je konačna rang lista krajnjih korisnika sa visinom odobrenih sredstava za finansiranje nabavke mineralnih đubriva u 2022. godini. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 50.000,00 konvertibilnih maraka i ona će biti raspoređena na 148 korisnika koji su ispunjavali uvjete po raspisanom Javnom pozivu Službe za privredu, planiranje i lokalni razvoj općine Banovići. Na Javni poziv pristiglo je ukupno 157 zahtjeva od kojih 9 nije ispunjavalo propisane uvijete.

KONAČNA RANG LISTA KORISNIKA