Uručena rješenja za općinske stipendije učenicima i studentima sa područja općine Banovići (foto i video)

Uručivanjem rješenja učenicima (srednjoškolcima) i studentima počela je realizacija Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Banovići u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini. Rješenja za općinske stipendije dobila su 52 učenika i 50 studenata. Prema navedenoj odluci učenicima (srednjoškolcima) će se isplaćivati po 70, a studentima po 100 konvertibilnih maraka mjesečno, i to za 10 mjeseci školske/akademske godine.

Rješenja za stipendije srednjoškolcima i studentima uručio je općinski načelnik dr. Bego Gutić, koji je ovom prilikom istakao da su općinske stipendije dobili isključivo na osnovu svog uspjeha u proteklom periodu. Čestitajući im na ostvarenom uspjehu kazao je da se nada da će im dodijeljene stipendije biti motiv da nastave sa dobrim radom tokom svog školovanja.

Za stipendiranje učenika (srednjoškolaca) i studenata u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini općina Banovići je u budžetu osigurala 86.400,00 konvertibilnih maraka. To je za 11.400,00 KM više u odnosu na godinu ranije.