JP „Komunalno” Banovići nabavilo dva kamiona smećara (foto i video)

U Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Banovići stigla su dva kamiona smećara čijom nabavkom će se u značajnoj mjeri povećati kapaciteti preduzeća u pogledu pružanja usluga sakupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada. Kamioni su nabavljeni iz vlastitih sredstava i vrijednost ove investicije iznosila je 90.000,00 konvertibilnih maraka. Prema riječima direktora Admira Mrkonjića, Komunalno je u okviru kapitalnih investicija za 2023. godinu planiralo nabaviti više voznih jedinica u vrijednosti oko 170.000,00 KM. Dva vozila su već stigla, a ubrzo slijedi nabavka još  jednog i to zahvaljujući finansijskoj pomoći Vlade TK (Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice) i općine Banovići. Naime, za kupovinu ovog vozila resorno ministarstvo osiguralo je 45.000,00 maraka, a preostali dio potrebnog novca obezbjedit će Općina.

Općinski načelnik dr. Bego Gutić kazao je da nabavka opreme „nasušna“ potreba Javnog preduzeća „Komunalno“. Na ovaj način ne samo da se jačaju kapaciteti preduzeća, nego se i obnavlja zapušteni vozni park te ono priprema za početak rada regoionalne sanitarne deponije. Podsjetio je da je u prošloj godini kupljen nov traktor, a tokom ove bit će nabavljene tri vozne jedinice (kamiona smećara).

U JP „Komunalno“ Banovići već u narednim danima očekuju isporuku i 1.100 kanti zapremine 110 litara, koje će se podijeliti novouključenim domaćinstvima u sistem odvoza otpada.