Korisnici boračko-invalidske zaštite do 15. marta mogu podnijeti zahtjev za oslobađanje plaćanja premije zdravstvenog osiguranja

Iz Službe za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu i socijalna pitanja općine Banovići obavještavaju korisnike koji prava iz boračko-invalidske zaštite ostvaruju na području općine Banovići da će se zahtjevi za ostvarivanje prava na troškove plaćanja neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite (premije) sa potrebnom dokumentacijom podnositi Službi za opću upravu, BIZ i socijalna pitanja najkasnije do 15.03. 2023. godine.

Shodno Odluci Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 17/17 od 30.11.2017. godine, pravo na dodjelu markica za zdravstveno osiguranje putem Ministarstva za boračka pitanja TK ne mogu ostvariti korisnici boračko-invalidske zaštite koji su oslobođeni od plaćanja participacije, odnosno koji to pravo mogu ostvariti po nekom drugom pravnom osnovu.

Za lica u statusu porodica šehida i poginulih boraca, udovice umrlih RVI kod kojih postoji uzročno-posljedična veza i RVI od 60 % i više, Zavod zdravstvenog osiguranja vršit će oslobađanje od premije zdravstvenog osiguranja u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja.