Na zahtjev općinskog načelnika aktivirana Zimska služba u Banovićima

Bez obzira na neusvajanje Operativnog programa održavanja cesta u zimskim uvjetima na području općine Banovići za 2023/2024. godinu od strane Općinskog vijeća, na zahtjev općinskog načelnika dr. Bege Gutića aktiviran je rad Zimske službe u našoj Općini. Radnici Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Banovići ovih dana su na terenu i vrše održavanje prohodnosti svih saobraćajnica na području Općine. Prema utvrđenoj dinamici obavlja se posipanje posipnim materilalom (so i rizla) glavnih putnih pravca i puteva prema mjesnim zajednicama, i do sada su intervenisali na putnim pravcima: Seona-Aljkovići, Ramići, Banovići Selo, Borovac-Tulovići, Hrvati-Mrljevići, Bučik-Omazići, Oskova-Mačkovac i Nasubašići-Bećići-Breštica.

Podsjećamo, zbog nerada (blokade) Općinskog vijeća Banovići Operativni program održavanja cesta u zimskim uvijetima za 2023/2024. godinu još uvijek nije usvojen čime je JP „Komunalno“  onemogućeno da vrši usluge zimskog održavanja u punom kapacitetu. U skladu sa ranije datim obećanjem, da neće dozvoliti da život u Općini stane, načenik Gutić je intervenisao i dao suglasnost preduzeću da obavlja ovaj posao, odnosno da se aktivira Zimska služba u Banovićima. I prije suglasnosti načelnika Gutića, radnici Komunalnog bili su angažovani na terenu, na području grada i u mjesnim zajednicama,  te intervenisali po zahtjevima građana a u skladu sa dozvoljenih ovlaštenjima.