Načelnik Gutić posjetio Udruženje penzionera općine Banovići – najavljen početak isplate novčane pomoći najugroženijim penzionerima

Banovićki penzioneri sa najnižim penzijama kojim se nalaze u stanju socijalne potrebe novčanu pomoć Općine trebali bi dobiti krajem aprila mjeseca, najavljeno je tokom razgovora općinskog načelnika dr. Bege Gutića sa predstavnicima Udruženja penzionera-umirovljenika općine Banovići. Na sastanku održanom u prostorijama Udruženja dogovoreno je da se sa isplatom krene za Ramazanski bajram te da nosioci ove aktivnosti, Udruženje i JU „Centar za socijalni rad“, u međuvremenu urade sve neophodne pripreme za isplatu.

Općina Banovići je za pomoć najugroženijim penzionerima u ovoj godini osigurala 20.000,00 KM, a odabir korisnika pomoći i iznos koji će se isplaćivati naknadno će se utvrditi. Prema riječima predsjednika Udruženja Sakiba Zejnilovića prve procjene su da bi ovim vidom pomoći moglo biti obuhvaćeno oko 400 najugroženijih banovićkih penzionera, iako je na području naše Općine njih oko 1.300 sa minimalnom penzijom.

Jedna od tema razgovora bila je i problematika nabavke ogrijeva za penzionere na čijem rješavanju se intenzivno radi i već su napravljeni značajni koraci da se ovo pitanje riješi. Također, govorilo se i o potrebi iniciranja zajedničkog sastanka udruženja (organizacija) koje se bave humanitarnim radom i Udruženja penzionera, radi uspostavljanja bolje suradnje i kvalitetnijeg pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva na području općine Banovići.

Načelnik Gutić je ovom prilikom upznao predstavnike Udruženja penzionera-umirovljenika općine Banovići da mogu računati i na dodatna finansijska sredstva od Općine, ukoliko apliciraju sa kvalitetnim projektima na javni poziv koji će biti objavljen za nevladin sektor i vjerske organizacije. Naime, za ovu namjenu je u budžetu osigurano 60.000,00 maraka, od čega je pola (30 hiljada) za nevladin sektor.