Načelnik Gutić potpisao Ugovor o javnoj nabavci radova „Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Litve – III faza“

Općinski načelnik dr. Bego Gutić potpisao je Ugovor o javnoj nabavci radova „Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Litve, dionica od Zanatskog centra do TK Borac, općina Banovići – III faza“. Ukupna vrijednost radova iz ovog Ugovora iznosi 230.313,58 KM (bez PDV-a), a navedena sredstva je osiguralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, odnosno Vlada TK. Radove će izvoditi firma „ROADING“ d.o.o. Gračanica, koja je izabrana nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke.

U narednim danima očekuje se uvođenje izvođača u posao od kada počinje teći planirani rok za izvršenje radova (Ugovora), a on je 120 dana. Treća faza radova na regulaciji korita Litve podrazumijeva izradu otvorenog korita od stare pijace do početka zatvorene regulacije (kolektora) i njenim završetkom stvorit će se pretpostavke za uređenje platoa za izgradnju nove gradske pijace u Banovićima.