Za Banoviće, Živinice i Kladanj počinje realizacija projekta cirkularne ekonomije

Predstavnici lokalnih zjaednica: Banovići, Živinice i Kladanj jučer su sa predstavnicima JP „EKO-SEP” Živinice i firme SL KONSULT iz Slovenije u prostorijama Grada Živinice potpisali Ugovor za korporativnu podršku preduzeća “EKO-SEP” d.o.o. Živinice i izradu fizibiliti studije za naknadnu obradu otpada i cirkularnu ekonomiju.

Ugovor su potpisali gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, načelnik Općine Kladanj Jusuf Čavkunović, prestavnik Općine Banovići Samir Imamović, direktor JP “EKO-SEP” Živinice Selmir Šljivić i direktor firme SL KONSULT iz Slovenije Mirjan Poljak.

Riječ je o projektu koji predstavlja preduslov za realizaciju svih projekata obnovljivih izvora energije koji se odnose na cirkularnu ekonomiju i u konačnici izgradnju toplana na obnovljive izvore energije. Ovo je ujedno i nastavak izgradnje projekta regionalne deponije „EKO-SEP“ u koji su zajedno ušle lokalne zajednice Banovići, Živinice i Kladanj sa namjerom da riješe dugogodišnje probleme odlaganja otpada.

Realizacijom projekta ispunit će se direktiva Evropske unije o naknadnoj obradi otpada, a posebna važnost je što se prvi put u državi Bosni i Hercegovini počinje sa cirkularnom ekonomijom i korištenjem obnovljivih izvora energije.

Vrijednost projekta izrade navedene studije je 150 hiljada eura, a finansirat će se iz donatorskih sredstva SIDE.

Ovom studijom u konačnici će se ispuniti direktiva Europske unije što je jedan od glavnih uslova za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i ujedno ovaj projekat stavlja u rangu državnog karaktera. Kao pilot projekat ovo će biti najsavremenija deponija u BiH, koja će se baviti cirkularnom ekonomijom i zelenom ekonomijom, a Grad Živinice te Općine Banovići i Kladanj će biti prvi koji će imati obnovljive izvore energije koja će biti odobrena od strane Europske unije, istaknuto je na sastanku.

-“Ovo je vodeći projekt za zemlju jer upravljanje otpadom ostaje neriješeno u mnogim dijelovima zemlje, te doprinosi zagađenju rijeka u BiH i naravno šteti okolišu. Stoga se iskreno zahvaljujem Gradu Živinice, te Općinama Banovići i Kladanj i njihovim načelnicima, gospodinu Kamenjakoviću, gospodinu Gutiću i gospodinu Čavkunoviću, kao i timu iz Eko-Sepa, na njihovoj predanosti, viziji i naporima da ovaj projekt i fizički implementiraju. EBRD će nastaviti pratiti brzu implementaciju i radove i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti na otvaranja deponije.”, istakla je ovom prilikom direktorica EBRD-a u BiH Manuela Nesel.

-“Živimo u vremenu važnog razvoja i tranzicije koja se dešava u BiH, ali prije svega vidim da je svijest o ekologiji i zaštiti okoliša znatno porasla i osjeća se stvarna briga za očuvanje okoliša u kojem živimo. Drago mi je da su gradonačelnici prepoznali bitnost recikliranja otpada, te potrebu za dodatnom i naknadnom preradom otpada, s ciljem proizvodnje toplotne i električne energije, te u svrhu toga i započeli prvi pravi pilot projekat kružnog gospodarenja otpadom. Ja sam siguran da ćemo mi ovo povjerenje koje nam je dato dobro opravdati i da ćemo napraviti jako dobru studiju koja će pokrenuti cirkularnu ekonomiju i podići zelenu svijest na ovom području, jer ovo će biti pilot projekat u Bosni i Hercegovini kojim ćemo ovu lijepu zemlju još uljepšati”,- rekao je direktor firme SL KONSULT Mirjan Poljak.

-“Glavni cilj projekat jeste da se uradi fizibiliti studija o naknadnoj obradi optpada. Odnosno cilj da se otpad koji bude dolazio na regionalnu deponiju EKO SEP, čija je izgradnja u toku, u što većoj mjeri reciklira, te da se napravi cirkularna ekonomija”,- rekao je direktor JP ”EKO-SEP” Živinice Selmir Šljivić.

Poseban gost na današnjem potpisivanju bila je direktorica Europske banke za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini Manuela Nesel koja je svečanom potpisivanju ugovora prisutvovala putem video linka.