Nakon kraće pauze – Sjednica Općinskog vijeća Banovići bit će održana u četvrtak

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija, 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići održat će se u četvrtak, 15.08.2019. godine sa početkom u 10 sati. Vijećnici će na sjednici razmatrati  dvanaest tačaka dnevnog reda:

 1. Izmjene i dopune Budžeta Općine Banovići za 2019. godinu (sa obrazloženjem),
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I-VI 2019. godine,
 3. Izvještaj o stanju i održavanju javne rasvjete na području opštine Banovići,
 4. Izvještaj o održavanju cesta i javnih površina u zimskim uslovima na području opštine Banovići za 2018/2019. godinu,
 5. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visini naknada na području opštine Banovići,
 6. Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju plana parcelacije u ulici Vidikovac (parcela 345/7 KO Banovići),
 7. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu stalnog sredstva-sredstva opreme na trajno korištenje Općinskom sudu u Banovićima,
 8. Razmatranje Prijedloga odluke o dodjeli općinskih priznanja za 2019. godinu,
 9. Davanje saglasnosti za imenovanje direktora JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići,
 10. Davanje saglasnosti za imenovanje direktora JU „Dječije obdanište“ Banovići,
 11. Davanje saglasnosti za imenovanje direktora JU „Sportsko-kulturni centar“ Banovići,
 12. Zahtjev JU „Dječije obdanište“ Banovići za finansijsku pomoć.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *