Nakon vanredne sjednice – Zakazana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija, 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići održat će se u četvrtak, 03.10.2019. godine sa početkom u 10 sati. Vijećnici će na sjednici razmatrati  jedanaest tačaka dnevnog reda:

 1. Razmatranje Nacrta statuta Općine Banovići,
 2. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za prvo polugodište 2019. godine,
 3. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Urbanističkog plana grada Banovići za period 2003-2020. godine,
 4. Razmatranje Prijedloga odluke o pristupu izradi urbanističkog plana za urbano područje Banovića za period 2021-2038. godine,
 5. Razmatranje Prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Regionalna deponija za kruti otpad“ sa pratećom dokumentacijom,
 6. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na uknjižbu Rješenja o dodjeli zemljišta,
 7. Razmatranje:
  1. rang liste kandidata za imenovanje člana OIK sa zapisnikom o radu Komisije i imenovanje člana OIK Banovići,
  2. preporuke za konačno imenovanje i davanje saglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora JP „EKO-SEP“ d.o.o. Centar za upravljanje čvrstim otpadom, Separacija 1,
 8. Razmatranje lokalnog akcionog plana za re/integraciju BiH državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o READ misiji na području opštine Banovići za period 2019/2022. godina,
 9. Davanje saglasnoti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijemu, upisu i boravku djece u JU „Dječije obdanište“ Banovići broj: 01-353/18 od 15.05.2018. godine,
 10. Razmatranje informacije o provedenim aktivnostima na implementaciji projekta „Sufinansiranje nabavke metalnih plastenika površine 320m2“,
 11. Razmatranje Informacije o sakupljanju i odlaganju komunalnog otpada sa područja mjesnih zajednica u opštini Banovići.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *