Novi zaključci Kriznog štaba

Na sjednici Kriznog štaba Općine Banovići vezano za pojavu Corona virusa (COVID 19) održanoj dana 12.03.2020. godine, razmatrajući aktuelnu situaciju na području općine Banovići, a vezano za eventualnu pojavu Corona  virusa (Covid 19), Krizni štab jednoglasno je usvojio sljedeće zaključke:

-Prvim zaključkom Krizni štab Općine Banovići nalaže Općinskom sanitarnom inspektoru da u okviru svojih zakonskih nadležnosti, regulisanih između ostalog članom 57. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. novine FBiH“, broj 29/05), povremeno vrši obilazak  osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor rješenjem sanitarnog inspektora (kućna izolacija), te da izvrši provjeru da li se i u kojoj mjeri poštuju  mjere propisane naprijed navedenim Rješenjem.

-Također, potrebno je upozoriti osobe stavljene pod zdravstveni nadzor da se  pridržavaju uputa izdatih od strane nadležnih institucija, te da nepridržavanje istih  može dovesti do prekršajne i krivične odgovornosti. Ukoliko se osobe stavljene pod nadzor ne pridržavaju propisanih mjera, sanitarni inspektor je dužan prijaviti nepoštivanje izrečenih mjera Policijskoj upravi Banovići, te  zatražiti asistencija policije u rješavanju nastalih problema i provođenja postupka ponovnog vraćanja takvih osoba pod nadzor.

-Drugim zaključkom se daje preporuku Općinskom sanitarom inspektoru da u okviru svojih zakonskih nadležnosti, regulisanih između ostalog članom 57. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. Novine Federacije BiH“, broj 29/05), redovno i pravovremeno obavještava Policijsku upravu Banovići o preduzetim mjerama iz svoje nadležnosti kako bi se ista u skladu sa zakonom uključila  u provođenje propisanih mjera na prevenciji i ranom otkrivanju eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog Corona virusom (COVID 19).

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *