Obavještenje za proizvođače mlijeka – Podsticaj je planiran Budžetom Općine za 2021. godinu

Povodom netačnih informacija koje su u toku prošle sedmice objavljene na društvenim mrežama i velikog broja upita poljoprivrednih proizvođača svježeg mlijeka, a vezano za pitanje da li  su Budžetom Općine Banovići za 2021. godinu predviđena sredstva za subvencije proizvodnje mlijeka, obavještavamo poljoprivredne proizvođače svježeg mlijeka o sljedećem:

-Općina Banovići će u 2021. godini podržati  proizvođače svježeg mlijeka kroz podsticaj koji će iznositi 0,10 KM po litri predatog mlijeka,

-Isplate novčanih sredstava poljoprivrednim proizvođačima bit će u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka u 2021. godini  i  Javnim pozivom raspisanim od strane Općinskog načelnika, koji će ovih dana biti objavljen na službenoj stranici Općine Banovići, oglasnim pločama Općine Banovići i u programu Radio Banovića,

-Sredstva za ove namjene predviđena su u Budžetu Općine Banovići za 2021. godinu na budžetskoj stavci „Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji”- ekonomski kod 614 515.

-U Budžetu Općine Banovići za 2021. godinu planirano je 200.000,00 KM za “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji” od čega je 50.000 KM planirano za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka

-Pravilnik o utrošku sredstava iz Budžeta Općine Banovići za podsticaje u poljoprivredi “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji”  podrazumijeva jednokratne isplate po kvartalima za stimulisanje proizvođača mlijeka, koji su u 2021. godini putem ovlaštenog otkupljivača mlijeka u skladu sa potpisanim ugovorima o isporuci mlijeka, na svojim poljoprivrednim gazdinstvima proizveli i ovlaštenom otkupljivaču isporučili mlijeko. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *