Izvještaj sa sjednice Kolegija Općinskog načelnika

Danas je zvanično počela primjena novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa državne službe Općine Banovići. Tim povodom održan je prvi Kolegij Općinskog načelnika sa rukovodiocima općinskih stručnih službi i službi za upravu te rukovodiocima samostalnih općinskih organa.

Načelnik dr. Bego Gutić čestitao je svim rukovodiocima, iznio svoja očekivanja od prvih saradnika u liniji odgovornosti organa uprave i naglasio da od svakog pojedinačno očekuje ispunjenje postavljenih zadatak, koji su predviđeni planovima i programima rada.

-„Očekujem da svi zajedno unaprijedimo rad, međusobno se stavimo jedni drugima na raspolaganje, djelujemo kao tim i određujemo prioritete u skladu sa realnim okolnostima i uslovima na terenu“, – kazao je načelnik Gutić.

Reorganizacijom službi preraspoređeni su određeni poslovi i oblasti spojene po prirodi posla kojoj pripadaju. U organu uprave od danas funkcioniše sedam službi za upravu i to: Služba za budžet i finansije, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj, Služba za stambeno komunalne poslove, zaštitu okoliša i inspekcije, Služba za opću upravu, BIZ i socijalna pitanja, Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove i Služba Civilne i protivpožarne zaštite.

U okviru stručnih službi formirane su Stručna služba Općinskog načelnika i Stručna služba Općinskog vijeća.

Tekuća pitanja

Na današnjoj sjednici Kolegija Općinskog načelnika razgovarano je o aktuelnim pitanjima iz domena rada organa uprave, prerasporedu i preuzimanju poslova iz nadležnosti novih službi, poboljšanju organizacije rada i pružanju boljih usluga građanima. Potvrđeno je da je stiglo obavještenje u kojem se navodi da je UNDP Općini Banovići obezbijedio sredstva za finansiranje izrade Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP), te da je izabrana konsultantska firma koja će pristupiti izradi SECAPA u saradnji sa Općinom Banovići. Kolegij je obavješten i da je neophodno imenovati nadzor u okviru projekta CEP II, koji se tiče izgradnje stambene zgrade sa 15 stambenih jedinice za povratnike.

Također je naglašeno da su pripremljena dva pravilnika za ostvarivanje podsticaja i to: pravilnik za podsticaj proizvođačima mlijeka i pravilnik za sufinansiranje dijela troškova osnivanja preduzeća – d.o.o., d.d., obrtničkih djelatnosti u osnovnom zanimanju, trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti u 2021. godini na području opštine Banovići. Na Kolegiju je danas razgovarano o komunalnoj higijeni i inspekcijskim poslovima, kao resorima koji trebaju biti podignuti na jedan viši nivo, ali i svim drugim tekućim pitanjima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *