Od danas javno dostupni podaci o prometu nekretnina u Banovićima

Podaci o prometu nekretnina koje se prometuju na području opštine Banovići od danas su javno dostupni putem interneta i web platforme „Javni uvid u Registar cijena nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine“. Ovo je jedinstvena evidencija tržišta nekretnina u Federaciji Bosni i Hercegovini kojoj je pristupila Općina Banovići zajedno sa još 62 lokalne zajednice.

Transparentnije tržište nekretnina

– Svaki projekat koji predstavlja napredniji i transparentniji način rada općinskih službi i komisija podržavamo i nastojat ćemo obavljati što transparentnije kako bi lokalna zajednica pružila što kvalitetnije usluge svojim građanima, – kazao je načelnik Midhat Husić i dodao da se kroz projekat uspješno sarađuje sa Poreznom upravom koja je nosilac većeg dijela ovog posla.

Projekat predstavlja novi i transparentniji način rada općinskih komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti građevinskih objekata i zemljišta u saradnji sa Poreznom upravom i službom za Opću upravu, geodetske i imovinsko pravne poslove i katastar što podrazumijeva elektronsku evidenciju i unos podataka iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine. Lični podaci kupca i prodavca nekretnine bit će zaštićeni, a lokacija prikazana na pregledniku bit će približno određena i informativnog karaktera, te neće odavati stvarnu lokaciju nekretnine a sve u svrhu zaštite ličnih podataka.

Uspostava Registra cijena nekretnina u Banovićima, pored povećanja transparentnosti ima značajan doprinos u realnijem i pravednijem utvrđivanju poreznih osnovica za obručun poreza na promet nekretnine i ujednačavanju rada općinskih komisija za procjenu nekretnina. Ovo ujedno znači i veću mogućnost za plansko praćenje i analizu tržišta nekretnina.

Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti građevinskih objekata i zemljišta Općine Banovići u saradnji sa Poreznom upravom ovaj projekat uspješno realizuje već dva mjeseca i do sada je u novi informacioni sistem rada ubačeno preko 60 predmeta.

Cijeli projekat je rezultat saradnje Federalne geodetske uprave i imovinsko pravnih poslova, Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i jedinica lokalne samouprave kroz projekat „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini (CILAP) i finansiran je donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Švedske.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *