Zakazana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići

Nakon kraće pauze, Općinsko vijeće Banovići nastavlja sa radom. U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija zakazana je 20. redovna sjednica koja će se održati u utorak, 30.10.2018. godine. Na sjednici će se razmatrati jedanaest tačaka dnevnog reda i to kako slijedi:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I-VI 2018. godine,
 2. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za prvo polugodište 2018. godine,
 3. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Banovići,
 4. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije – ulica Ljiljana,
 5. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije na lokalitetu „Selo II“ u Banovićima,
 6. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije lokalitet Sportska dvorana,
 7. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije „Zona B“ I faza,
 8. Davanje saglasnosti na odluku o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Banovići u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini
 9. Davanje saglasnosti na operativni program radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Banovići za 2018/2019. godinu,
 10. Davanje saglasnosti JU „Dječije obdanište“ za promjenu adrese Ustanove i usklađivanje šifre djelatnosti sa postojećom klasifikacijom djelatnosti KD 2010,
 11. Informacija o ostvarenim kantonalnim novčanim podsticajima iz oblasti poljoprivrede na području općine Banovići za 2017. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *