Održana 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići – usvojene Izmjene i dopune budžeta Općine za 2021. godinu (FOTO i VIDEO)

Održana je 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići na kojoj su usvojene Izmjene i dopune budžeta Općine za 2021. godinu. Tzv., rebalansom došlo je do umanjenja ukupnih prihoda i rashoda u budžetu za 2,8 posto, odnosno za 373.518,00 konvertibilnih maraka. Prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića Izmjene i dopune bile su neophodne zbog neusklađenosti prihodovne i rashodovne strane u budžetu, a kao jedan od razloga naveo je da su prihodi i grant sredstva od Vlade TK, planirani u ovoj godini od blizu 2 miliona KM, realizovani u iznosu od oko 300 hiljada maraka.

Nakon Izmjena i dopuna budžeta Općine, Vijeće je većinom glasova podržalo Prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika komunalne privrede za područje općine Banovići. Raniji Kolektivni ugovor je istekao i bilo je neophodno donijeti novi, a na njegovoj izradi radili su predstavnici sindikalnih odbora i menadžmenta javnih komunalnih preduzeća. Novim Kolektivnim ugovorom planirano je povećanje plaća svih radnika za oko 10 posto.

Dugotrajnu raspravu vijećnici su vodili o zahtjeva JU „Dječije obdanište“ za davanje suglasnosti na Prijedlog o povećanju cijena usluga boravka djece u Ustanovi. Po završetku rasprave usvojen je zaključak u kojem se navodi: “Općinsko vijeće Banovići razmatralo je zahtjev za suglasnost o povećanju cijene usluge u JU „Dječije obdanište“ i smatra neopravdanim cifru od 200, 00 KM za jasličku grupu, polaznike Ustanove od 1 do 3 godine i produženi boravak školske djece. Odobrava se povećanje cijene boravka na 180,00 maraka, te povećanje cijene na 180,00 KM za grupe uzrasta od: 3 do 4, 4 do 5 i od 5 do 6 godina. Direktorici Ustanove se daje obaveza da Općinskom vijeću, u roku od mjesec dana, dostavi na razmatranje  kompletnu dokumentaciju o razlozima povećanja cijene boravka djece. U suprotnom ponovo će se na Vijeću razmatrati smanjenje cijene”.

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o imenovanju člana Općinske izborne komisije i ista će se uputiti Centralnoj izbornoj komisiji BiH na razmatranje. Dato je pozitivno mišljenje na Nacrt Ugovora o grantu za Regionalni projekat čvrstog otpada u Živinicama – Grant Švedske Agencije za međunarodni razvitak i suradnju (SIDA), koji iznosi 2.500.000,00 eura; kao i suglasnost na Prijedlog Operativnog programa održavanja cesta u zimskim uvjetima na području općine Banovići za 2021./2022. godinu.

Na 11. redovnoj  sjednici Općinskog vijeća Banovići usvojeni su i: Prijedlog rješenja o prijedlogu članova komisije za provođenje procedura u vezi sa Javnim oglasom za izbor i imenovanje direktora u javnim preduzećima čiji je osnivač Općina; Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potrebe proširenja PK“Grivice“ i PK „Turija“, Plan parcelacije lokalitet Mačkovac (parcela 708/1 KO Repnik), Plan parcelacije lokalitet Mačkovac (vlasnici Papac Tomislav i Nišić Enver) i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na uknjižbu rješenja o dodijeli zemljišta u K.O. Banovići Selo i K.O. Podgorje. Također, razmatrana je Informacija o sakupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada sa područja općine Banovići.