Održana 12. Redovna sjednica OV Banovići – usvojen Nacrt budžeta Općine za 2022. godinu (FOTO i VIDEO)

Nacrt budžeta općne Banovići za 2022. godinu  te dokument okvirnog budžeta Općine za period 2022. – 2024. godina dobili su većinsku podršku Vijeća. Predviđena sredstva za finansiranje javnih rashoda u budžetu za narednu godinu iznose 13.438.900,00 konvertibilnih maraka i veća su za 3,05 posto, ili skoro 400 hiljada KM u odnosu na planirana sredstva za 2021. Prema riječima općinskog načelnka dr. Bege Gutića ovo je socijalni ali i razvojni bužet, s obzirom da su dvije glavne pozicije kapitalne investicije i subvencije za podršku privredi i poljoprivredi povećane. Kao takav on omogućava izvršavanje osnovnih funkcija lokalne zajednice, koje su definisane Zakonom o principima lokalne samouprave.

Većinsku podršku vijećnika dobio je i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta Općine za narednu godinu, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci  2021. Jednoglasno je podržan Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za prvo polugodište tekuće godine. U prvih šest mjeseci ove godine izvršenje budžeta je nešto bolje u odnosu na isti period iz prošle. Kako je kazao načelnik Gutić, najveći problem u ovoj godinu su transferi sa viših nivoa, konretno sa kantonalnog nivo. Prisutan je „maćehinski odnos“ Vlade TK  imajući u vidu da je u 2021. godini sa kantonalnog nivoa povučeno samo 200 hiljada KM, a primjera radi od Vlade FBiH preko milion maraka.

Vijeće je na održanoj sjednici razmatralo i Izvještaj o finansijskoj reviziji općine Banovići za 2020. godinu. Izvještaj je urađen od strana Ureda za reviziju institucija u Fedraciji BiH, a na inicijativu općinskog načelnika. Revizori su u navedenom izvještaju konstatovali određene nepravilnosti i nedostatke te dali preporuke za otklanjanje istih. Prema mišljenju općinskog načelnika, navedene primjedbe revizora su očekivane, novac je u prošloj godini trošen netransparentno, a posebno su sporne javne nabavke vezane za asfaltiranje lokalnih puteva.

Viijećnici Općinskog vijeća Banovići donijeli su Odluku da se Centralnoj izbornoj komisiji BiH uputi zahtjev  za izmjenu Odluke o broju članova Općinske izborne komisije –  da se broj članova sa 3 poveća na 5, imajući u vidu da prema upustvima CIK-a BiH općina Banovići ispunjava taj uslov.

Jednoglasno je podržan Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pojedinačnim nazivima ulica, a usvojenim izmjenama promjenjen je naziv ulice Radnička u ulicu Esada Smajića Kobre. Inicijativa za promjenu naziva navedene ulice došla je od porodice zlatnog ljiljana Esada Smajića i podžana je od velikog broja građana. Odlukom Vijeća, nakon 26 godina, ispravljena je nepravda i prema Esadu Smajiću i prema njegovoj porodici – istakao je načelnik Općine.

Na 12. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići, između ostalog, razmatrane su i Informacije o stanju u oblasti kulture i sporta; te o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i početku školske 2021.-2022. godine u osnovnim i srednjim školama na području Općine.