Održana javna rasprava o Nacrtu odluke o obavljanju kafilerijskih poslova

U organizaciji Službe za stambeno komunalne poslove, zaštitu okoliša i inspekcije Općine Banovići održana je javna rasprava o Nacrtu odluke o obavljanju kafilerijskih poslova na području općine Banovići.

Nacrt o kome se danas raspravljalo, prethodno je dobio podršku od strane Općinskog vijeća na jednoj od proteklih sjednica, uz obavezu da se održi javna rasprava i čuje mišljenje svih zainteresovanih strana za ovu oblast.

Tokom javne rasprave razgovarano je o sistemu humanog zbrinjavanja životinja, načinu uspostavljanja najboljeg sistema u skladu sa trenutnim mogućnostima lokalne zajednice i zainteresovanosti ljubitelja životinja. Svi prijedlozi i sugestije bit će razmotreni još jedno do strane nadležne službe te u formi konačnog prijedloga dostavljeni Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Lokalna zajednica je izrazila zahvalnost ljubiteljima životinja koji su i do sada činili dobru stvar i koji će nastaviti biti dio sistema koji nastoji urediti oblast kafilerijskih poslova na području općine Banovići.