Održana treća redovna sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Banovići danas je održalo treću redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano petnaest tačaka. Program rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i općinskog organa uprave, bile su najbitnije tačke po riječima predsjedavajućeg Općinskog vijeća Roberta Lapčevića. Ovo su dokumenti koji će biti praćeni tokom rada krovnih insitucija lokalne zajednice zbog čega one jesu najznačajnije, naveo je Lapčević. On je istakao da je izuzetno značajna i danas usvojena Odluka o organizaciji i djelokrugu rada jedinstvenog općinskog organa, koja je podloga za izradu novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji organa uprave. Ovom Odlukom je izvršena reorganizacija organa uprave u kojem će biti formirano sedam, umjesto dosadašnjih pet službi, a sve u svrhu bolje organizovanosti poslova i servisiranja usluga građanima.

Urediti oblast kafilerijskih poslova

Značajna rasprava se vodili o predloženom Nacrtu odluke o obavljanju kafilerijskih poslova, koja obuhvata poslove uklanjanja pasa lutalica, eutanaziju i neškodljivo uklanjanje životinjskih lešava sa javnih površina. Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je naglasio da se radi o izuzetno kompleksnoj materiji gdje se prilikom pripreme Nacrta odluke o obavljanju kafilerijskih poslova, pored ostalih zakona, vodilo računa o poštivanju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Nacrt je ocijenjen kao dobra osnova za izradu prijedloga ovog dokumenta, a usvojen je i Zaključak kojim je definisano da se će se provesti neki od vidova javnih konsultacija, javne rasprave ili organizovati razgovori sa grupama i pojedincima u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u roku od 30 dana, do kada je moguće dostaviti i amandmane na ovaj dokument. Ovo je početak sistemskog rješavanja ovog problema, uslijedit će priprema seta dokumenata kojim će se urediti ova oblast, a finansijaksa sredstva bit će planirana općinskim budžetom.

O radu, planovima i programima javnih ustanova i preduzeća

Vijećnici su razmatrali nekoliko dokumeneta iz javnih ustanova i preduzeća. Jedoglasno su bili protiv predloženog Plana rada i poslovanja JP Toplana za 2021. godinu, što su potvrdili i  Zaključakom kojim su detaljnije usmjerili Upravu preduzeća, šta sve treba da bude dostavljeno u novom dokumentu. U Zaključku se navodi da se Plan rada i poslovanja odbija zbog toga što finansijski plan ne obuhvata novčane tokove, zbog nedostatka plana i strukture potraživanja i obaveza, te zbog toga što nije obuhvaćena investicija po javnom oglasu za nabavku vrelovodnog kotla. Takođe Zaključkom se od Nadzornog odbora JP Toplana traži da preispita postupak javne nabavke vrelovodnog kotla, koji je objavljen bez prethodno obezbijeđenih finansijskih sredstava i plana javnih nabavki. Isto tako, traži se izrada sveouhvatne analize sistema centralnog grijanja u Banovićima, koja će obuhvatati stanje primarne i sekundarne mreže, planove za proširenje iste, nabavku kotla na drugo pogonsko gorivo te izrada analize finansijskih efekata i upoznavanje Općinskog vijeća o svemu tome u roku od 30 dana.

Na današnjoj sjednici vijećnici nisu podržali ni predloženi Program rada i plan poslovanja JZU Dom zdravlja

-U suštinskom smislu ovaj program nema ni jednu programsku mjeru, a kao najveći propust smatram nepostojanje ni jedne rečenice vezane za koronavirus u vrijeme kada cijeli svijet priča o tome, a isto tako u finansijskom planu je predviđeno samo 20 hiljada KM za nabavku lijekova, nepostojanje dovoljnih količina lijekova, opšte nezadovoljstvo građana i velike gužve, neki su od razloga zbog kojih većina u Općinskom vijeću nije podržala Program rada i plana poslovanja Doma zdravlja, istakao je načelnik dr. Bego Gutić. Općinsko vijeće Zaključkom je tražilo od Upravnog odbora da utvrdi nekoliko činjenica iz domena rada u prethodnom periodu, a koji se odnose na tenderske procedure i eventualne finansijske posljedice na poslovanje, provođenje planova, imenovanje pomoćnika direktora i nedovoljne količine lijekova.

Prilikom razmatranja Informacija o radu i poslovanju JP Dječije obdanište i Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma, usvojen je Zaključak kojim je navedeno da se o ovim informacija u ovoj formi Općinsko vijeće neće baviti te da one trebaju dostavljene u skladu sa Programom rada Općinskog vijeća.

Vijećnici su danas razmatrali i usvojili predloženu Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene u 2020. godini, Odluku o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za uređenje u 2021. godini, Odluku o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom-prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u općini Banovići – lokalitet ulica Litva, Odluku o davanju saglasnosti na uknjižbu rješenja o dodjeli zemljišta te Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju plana parcelacije „Zona B“- I faza.

Dnevni red treće redovne sjednice proširen je na prijedlog općinskog načelnika dr. Bege Gutića sa još jednom tačkom u okviru koje je usvojen prijedlog rješenja kojim je imenovan Tim za izradu programa javnih investicija Općine Banovići, koji će pripremati i Općinkom vijeću dostaviti na razmatranje program javnih investicija.

[fusion_gallery layout=”” picture_size=”fixed” columns=”4″ column_spacing=”” gallery_masonry_grid_ratio=”” gallery_masonry_width_double=”” hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” bordersize=”” bordercolor=”” border_radius=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_gallery_image image=”https://banovici.gov.ba/wp-content/uploads/2021/02/Treca-redovna-sjednica-Opcinskog-vijeca-Banovici.jpg” image_id=”10289″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://banovici.gov.ba/wp-content/uploads/2021/02/Direktorica-JZU-Dom-zdravlja-Munevera-Becarevic.jpg” image_id=”10301″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://banovici.gov.ba/wp-content/uploads/2021/02/Direktor-JP-Toplana-Rizah-Brigic.jpg” image_id=”10300″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://banovici.gov.ba/wp-content/uploads/2021/02/Treca-redovna-sjednica-Opcinskog-vijeca-Banovici-3.jpg” image_id=”10290″ link=”” linktarget=”_self” /][/fusion_gallery]

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *