Održane druge konsultacije za Plan održive tranzicije općine Banovići – projekat „BiH SuTra“ (foto i video)         

U Banovićima je održan drugi događaj konsultacija za Plan održive tranzicije općine Banovići. Konsultacije se organizuju u okviru projekta „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine – Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem (BiH SuTra)“ u koji su uključene općine/gradovi Banovići, Breza, Ugljevik i Živinice. Akcenat drugih konsultacija bio je na postojećem stanju za svaku od pet oblasti /razvojnih pravaca: dekarbonizacija (energija, klima i održivi transport), cirkularna ekonomija, smanjenje zagađenja, održiva poljoprivreda i zaštita prirode i biodiverziteta. Sa zainteresiranim stranama diskutovano je o mjerama adekvatnim za našu Općinu i aktovnistima koje bi se mogle realizovati u Banovićima. Konsultanti i stručnjaci Štokholmskog instituta za okoliš (SEI) upoznali su prisutne da se trenutno radi na razvijanju Operativnog plana održive tranzicije jedinica lokalne samouprave, odnosno pregled mjera i podataka koji nedostaju, pregled kratkoročnih aktivnosti i prikupljaju se komentari na Nacrt Tranzicijskog plana. Finalna verzija Operativnog plana održive tranzicije trebala bi biti gotova do polovine augusta, u septembru jedinice lokalne samouprave dostavit će svoje prioritete nakon čega će uslijedi javna rasprava i usvajanje plana.

U okviru projekta „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine – Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem (BiH SuTra)“ općina Banovići kandidirala je rješavanje pitanja problema vodosnabdijevanja (rekonstrukcija primarne vodovodne mreže) i pitanja daljinskog grijanja (promjenu sistema grijanja). Projekat je vrijedan 1,8 miliona eura i finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA). Implementira ga Štokholmski institut za okoliš (SEI) u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.