Općina Banovići bila je domaćin foruma za definisanje njene vizije do 2050 – projekat „BiH SuTra“ (foto i video)

U okviru projekta „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine – Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem (BiH SuTra)“ otpočele su aktivnosti na procjeni situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave, te proces definisanja „Vizije 2050“ kao važnog koraka u oblikovanju njihove budućnosti. Nakon Breze, Živinica i Ugljevika i općina Banovići bila je domaćin foruma (radionice) na kojem se zajedno sa građanima razgovaralo o definisanju zajedničke vizije, a u cilju razvijanja i usvajanja tranzicijskog plana za našu Općinu. Određeni prijedlozi i komentari prikupljeni s foruma bit će integrirani u sveobuhvatni dokument „Vizija 2050″ i činit će dio Tranzicijskog plana općine Banovići. Plan će definisati konkretne mjere, aktivnosti i izvore finansiranja za predložene inicijative, uz podršku programa „BiH SuTra”.

Općinski načelnik dr. Bego Gutić ponovio je da je općina Banovići u okviru projekta „BiH SuTra“ kandidirala dva projekta, jedan je iz oblasti vodosnabdijevanja (rekonstrukcija primarne vodovodne mreže), a drugi se odnosi na rješavanje pitanja daljinskog grijanja (promjenu sistema grijanja) u Banovićima.

Projekat „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine – Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem (BiH SuTra)“ vrijedan je 1,8 miliona eura.  Implementira ga Štokholmski institut za okoliš (SEI) u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA). Planirano je da traje tri godine.