Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine – Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem (BiH SuTra)“

U prostorijama Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine – Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem (BiH SuTra)“. Sastanku je prisustvovao i općinski načelnik dr. Bego Gutić, u svojstvu člana Upravnog odbora projekta. Razgovarano je o ciljevima projekta i ulozi Upravnog odbora, te predstavljene su dosadašnje provedene projektne aktivnosti i dat pregled planiranih projektnih aktivnosti za naredni period.

Implementacija projekta „BiH SuTra“ zvanično je počela ceremonijalnim potpisivanjem Memoranduma o suradnji (MoU) između Štokholmskog instituta za okoliš (SEI), općine Banovići i drugih partnera 26. septembra 2023. godine. Projekat implementira Štokholmski institut za okoliš (SEI) u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a finasirat će ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA). Njegova ukupna vrijednost je oko 1,8 miliona eura i predviđeno trajanje aktivnosti je tri godine. Cilj mu je da se kroz izradu i primjenu efektivnih mjera i regulativa za lokalnu tranziciju doprinese boljim uslovima života građana u općinama/opštinama/gradovima iz rudarskih regija u BiH. Pored Banovića za partnersto su odabrani Grad Živinice te općine/opštine Breza i Ugljevik. Banovići će u okviru projekta „BiH SuTra“ insistirati na dvjema oblastima – rješavanju pitanja daljinskog grijanja i problematici vodosnabdijevanja.

Nakon Breze, Živinica i Ugljevika naša Općina će u srijedu, 1. novembra, biti domaćin Foruma za definisanje „Vizije do 2050“, kao važnog koraka u oblikovanju budućnosti ove jedinice lokalne samouprave.