Sanirane udarne rupe na glavnim putnim pravcima u općini Banovići

Nakon što je od strane Službe za privredu, planiranje i lokalni razvoj izvršena identifikacija oštećenja na putnim pravcima u općini Banovići urađena je sanacija udarnih rupa na nekoliko putnih pravaca u Općini. Sanacija je urađena u gradskom području i na glavnim saobraćajnicama prema mjesnim zajednicama. Sanirana su oštećenja u ulici Željeznička, u naselju Jezero, Selu II (MZ Banovići Selo), na dionici puta prema Omazićima, od Banovići Sela prema Seoni i na dionici Mačkovac – Zlača. U proljeće, naredne godine, slijedi nastavak aktivnosti i na ostalim lokalnim cestama, kazali su iz nadležne općinske službe. Radove izvodi firma „Rial-Šped“ d.o.o. Doboj Istok.