Općina Banovići će od Kantonalne uprave civilne zaštite TK dobit skoro 100 hiljada KM za opremanje struktura civilne zaštite

U posjeti općini Banovići boravio je vršilac dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona Zoran Jovanović. Na sastanku sa općinskim načelnikom dr. Begom Gutićem i pomoćnikom načelnika za civilnu i protivpožarnu zaštitu Fuadom Brigićem razgovarano je o raspodjeli finansijskih sredstva koja su pripala općinama/gradovima Tuzlanskog kantona u 2022. godini. Naime, Vlada TK je u budžetu Kantona za 2022. godinu obezbjedila 1.300.000,00 KM za nabavku opreme za gradske/općinske strukture zaštite i spašavanja (putem postupka javne nabavke opreme), i to na osnovu njihovih iskazanih potreba. Postupak je provodila Kantonalna uprava civilne zaštite TK.

Općina Banovići je jedna od 4 jedinice lokalne samouprave u kojoj nije realiziran postupak nabavke i neutrošena sredstva iz prethodne godine prenijeta su u ovu. Našoj Općini pripalo je skoro 100.000,00 maraka i ista su planirana u općinskom budžetu za 2023. godinu.

Također, tokom sastanka razgovarano je o dva aktivna klizišta na području općine Banovići, u mjesnim zajednicama Grad III (Brezici) i Podgorje. Obećana je finansijska podrška Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona za njihovu sanaciju.