Općina Banovići i Američka agencija za razvoj (USAID) potpisali ugovor o finansijskoj podršci marginaliziranim grupama žena (foto i video)

Načelnik općine Banoviči dr. Bego Gutić i direktor USAID/INSPIRE programa Jasmin Bešić potpisali su Ugovor o realizaciji projekta „Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa“. U okviru projekta Općina Banovići i Američka agencija za razvoj (USAID) formirat će zajednički fond za žensko poduzetništvo u ukupnom iznosu od 60 hiljada konvertibilnih maraka. I jedna i druga strana osigurat će po 30 hiljada KM. Iz ovog fonda finansirat će se preduzetništvo žena koje su na neki način na margini društva – bilo da su žrtve nasilja, bilo da imaju neki oblik invaliditeta (u porodici nekog sa invaliditetom) , da su samohrane majke, dugoročno nezaposlene mlade žene ili  drugi oblik marginalizovanosti.

Općina Banovići jedna je od 10 lokalnih zajednica u BiH u kojima je od strane USAID-a podržan projekat „Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa“, i to u ukupnom iznosu od 630 hiljada maraka.